Motokroso naujienos

Trasa

Utenos Alių auto – moto trasa

Utenos rajono savivaldybė, Utenos seniūnija, Alių kaimas

2014 m. Utenos rajono savivaldybės, Alių kaimo gyventojų ir Aukštaitijos sporto klubo „Porteris“ susitarimu –  dėl Utenos Alių auto – moto trasosapželdinimo, kelio ženklų įrengimo, leidimų sistemos įvedimo ir triukšmo ribinių dydžių matavimo Alių kaimo gyventojų gyvenamojoje aplinkoje irgyvenamosiose patalpose – Aukštaitijos sporto klubas „Porteris“ yra įgaliotas vykdyti leidimų administravimą Utenos Alių auto – moto trasoje.Vienadieniai raštiški leidimai, naudotis Alių auto – moto trasa, išduodami juos pasirašant trasos naudotojui ir atsakingam už tvarką trasoje asmeniui.   Dėl kiekvieno atskiro leidimo išdavimo atvejo susitariama su ASK „Porteris“ atstovu Nerijumi Šeduikiu telefonu 868626320 ne vėliau, kaip prieš tris darbo dienas iki numatomo naudojimosi trasa. Su pasirašytais tipiniais vienadieniais grupiniais leidimais, 2016 metais, naudotis Utenos Alių auto – moto trasa yra galimybė pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 iki 20.00, šeštadienį – sekmadienį nuo 10.00 ik 14.00 valandos. Varžybų, švenčių ir kitų retaivykstančių veiklų valandas nustato ir leidimus išduoda valstybinės institucijos arba ASK „Porteris“ vienkartiniu išskirtiniu spec. leidimu.